kereta rata pralaya

kereta rata pralaya

Kereta yang berada di ruangan tengah museum ini adalah kereta menghantarkan jenazah Sri Sultan Hamengku Buono